Stowarzyszenia LGD Lider Pojezierza? i LGD ,,Wiejska Inicjatywa Rozwoju? ze Stargardu zapraszają mieszkańców gminy Choszczno do udziału w konkursie ,,Marka Lokalna?. Celem jego jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru LGD ,,Lider Pojezierza?, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej. Termin przesyłania zgłoszeń do 31.12.2021 r.

Czym jest sam konkurs?

Jeżeli jesteście rękodzielnikami, tworzycie unikatowe w skali regionu produkty i uważacie, że Wasze wyroby zasługują na uwagę, możecie się zgłosić do konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru LGD ,,Lider Pojezierza?, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:

 1. produkt spożywczy,
 2. sztuka/rękodzieło,
 3. produkt użytkowy/rzemiosło,
 4. produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie ?Marka Lokalna? mogą przystąpić:

 • osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Lider Pojezierza?, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu ?Marka Lokalna? oraz zaakceptowały jego postanowienia;
 • do konkursu nie mogą być zgłoszone produkty/usługi, które uzyskały miano produktów regionalnych.

Nagrody dla laureatów konkursu:

 • Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym ?Marka Lokalna?,
 • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
 • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
  oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie (elektronicznie) i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 31.12.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacja oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ