Łukasz Młynarczyk został radnym w sejmiku województwa

CHOSZCZNO. Wczoraj w Szczecinie odbyła się 10. sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  W jego ławach po raz pierwszy zasiadł m.in. nasz wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK. Będzie pracował m.in. w dwóch komisjach, jako sekretarz obrad i został też członkiem Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna.

Wczorajsza sesja rozpoczęła się od wręczenia postanowień komisarza wyborczego oraz złożenia ślubowania przez nowych radnych. Zmiany w składzie sejmiku, to efekt ostatnich wyborów parlamentarnych, w wyniku których m.in. nasz wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK zastąpił senatora elekta JANUSZA GROMKA.

      Warto podkreślić też to, że wspomniane wybory sprawiły, że oprócz J. Gromka, który do tej pory był członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, do Warszawy przeniósł się również wicemarszałek JAROSŁAW RZEPA (poseł elekt). W ich miejsce do zarządu, marszałek OLGIERD GEBLEWICZ rekomendował OLGIERDA KUSTOSZA i ANNĘ BIEŃKOWSKĄ.
członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
       Ł. Młynarczyk po złożeniu ślubowania od razu zasiadł przy stole prezydialnym, ponieważ jako najmłodszy radny, pełnił będzie obowiązki sekretarza obrad. Dodajmy, że wyznaczony został również do Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Znalazł się również w największym, 12-osobowym Klubie Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna. ? Ci, którzy mnie znają doskonale wiedzą, że nigdy nie uchylałem się od pracy i zapewniam, że zrobię wszystko, aby jak najgodniej reprezentować gminę i powiat choszczeński ? krótko skomentował to wydarzenie.
    Dla sejmików, obecna kadencja jest szóstą (pierwsza była w latach 1998 ? 2002) i tu podkreślamy, że Ł. Młynarczyk jest trzecim choszcznianinem, który znalazł się w jej składzie. Wcześniej radnymi byli: MIROSŁAW ŁOPATTO (kadencja 1998 ? 2002) i KRYSTYNA WIŚNIEWSKA-BUGAJ (2006 ? 2010 i 2010 ? 2014).
Tadeusz Krawiec