wybory sołeckie w Korytowie

CHOSZCZNO. 18 lutego wystartowała kampania wyborcza w sołectwach i radach osiedlowych. Mieszkańcy Korytowa i Piasecznika wybrali nowych sołtysów i całkowicie zmienili składy rad sołeckich, natomiast w Radaczewie i Witoszynie obyło się bez większych zmian. Niewątpliwie w historię samorządu wpisuje się Piasecznik, bo tu sołtysem została IWONA BOREK, a wspierać ją będzie pięcioosobowa rada złożona z? samych kobiet.

sołtys Korytowa Piotr SobierajskiTegoroczna kampania wyborcza w sołectwach i radach osiedlowych rozpoczęła się 18 lutego od Korytowa. Tu na 357 uprawnionych, do głosowania przyszło aż 126 (35,3 proc.) i wszyscy zgodnie podkreślali, że po raz pierwszy byli świadkami tak dużej frekwencji. W podsumowaniu mijającej kadencji, ustępujący sołtys ROMAN WOJNICZ wyliczył przedsięwzięcia, które się udało zrealizować i te, które z różnych powodów zostały odłożone. Podkreślając dużą rolę funduszu sołeckiego, mówił też o planach na kolejną kadencję. Nie przekonał jednak mieszkańców do swojej wizji, bo w głosowaniu tajnym, trzy razy więcej głosów otrzymał PIOTR SOBIERAJSKI (na zdjęciu z prawej). Nowy sołtys jest zawodowym strażakiem. W rozmowie z nami podkreślił, że choć w Korytowie mieszka cztery lata, to jednak z tą wsią związany jest zdecydowanie dłużej. W tej kadencji wspierać go będzie zupełnie nowa rada w skład, której weszli: EWELINA FIDOSZ, PIOTR GACIA, ROBERT KORZENIEWSKI, MONIKA KUPIS i MARZENA SZELIGA.
***
 
      sołtys Witoszyna Lucyna PakułaDzień później (19 lutego) odbyło się zebranie sołectwa Witoszyn. Tu na 105 uprawnionych przyszło tylko 11 (10,5 proc.), czyli akurat tylu, aby można było przeprowadzić zebranie i jeszcze wybrać sołtysa oraz radę. Jednomyślnie zdecydowano, że przez kolejną kadencję problemami Witoszyna i Radlic zajmować się będzie dotychczasowa sołtyska LUCYNA PAKUŁA (na zdjęciu z prawej). Prawie w całości zmienił się skład rady. Stanowić ją będą: GRAŻYNA GEFERT, ZBIGNIEW GEFERT, MONIKA GWOŹDZIŃSKA, KRZYSZTOF PAKUŁA i KATARZYNA SZULEJKO.
       
 ***
         Na środowe (20 lutego) zebranie, które odbyło się w Piaseczniku przyszło 44 mieszkańców. Niby dużo więcej niż w opisanej wyżej wsi, ale tu uprawnionych było 322, więc procentowo frekwencja była podobna (13,7 proc.). Ustępujący sołtys STANISŁAW RODZOCHsołtys Piasecznika Iwona Borek komentując minione cztery lata wyliczył przedsięwzięcia, które udało się zrealizować dzięki wsparciu z funduszu sołeckiego. Zaznaczył też, że nie zamierza kandydować na kolejną kadencję. JERZY SZUBERT zaproponował, żeby władzę we wsi przekazać młodzieży i jak się później okazało, w tym poglądzie nie był odosobniony. Jednogłośnie funkcję sołtysa powierzono znanej ze społecznych poczynań IWONIE BOREK (na zdjęciu z lewej). Ona też wskazała osoby, z którymi chciałaby współpracować. I tu okazało się, że najwięcej zaufania miała do kobiet, bo ostatecznie w składzie rady  sołeckiej znalazło się ich aż pięć: EMILIA BALIŃSKA, WERONIKA NAHORSKA, KINGA BOREK, EDYTA MARGOLsołtys Radaczewa Andrzej Szysz i ANNA ORZECHOWSKA. Nie wiemy jak to było w innych regionach, ale w powojennej historii gminy Choszczno, Piasecznik jest pierwszą wsią, w której rządzić będzie sołtyska i rada złożona z samych kobiet.
 
***
 
      Wczoraj (21 lutego) wybierali również mieszkańcy Radaczewa. Tu na 244 mieszkańców uprawnionych do głosowania, na zebranie przyszło 44, czyli frekwencja wyniosła 21,2 proc. Jedynym kandydatem na sołtysa był urzędujący już półtorej kadencji ANDRZEJ SZYSZ (na zdjęciu z prawej). W tajnym głosowaniu mieszkańcy jednomyślnie go poparli, podobnie jak skład rady, którą w komplecie zaproponował nowy-stary sołtys. Tu jej grono tworzą ?nowe twarze?, czyli BEATA KWAPISZEWSKA i ŁUKASZ WITKOWSKI oraz działający już w poprzedniej kadencji: ZUZANNA BINIEK-PŁACHETKA, ROMAN KARNACZ i PAWEŁ WIŚNIEWSKI.

Tadeusz Krawiec

Dzisiaj (22 lutego), o 18.00 rozpocznie się zebranie w Rzecku, natomiast przyszłym tygodniu zebrania odbędą się kolejno w: Kołkach (25 lutego), Osiedlu nr 3 w Choszcznie (26 lutego), Koplinie (27 lutego), Sławęcinie (28 lutego) i Gleźnie (1 marca).