baner komunikatów

Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o podjęciu w gminie Krzęcin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa.

Więcej informacji na stronie bip.choszczno.pl

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską w Krzęcinie w dniu 26 października 2023 r. Uchwały Nr XXXVI/297/2023 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin obejmującego obręb Sobieradz oraz części obrębów: Żeńsko, Granowo, Przybysław, Chłopowo

 

obwieszczenie burmistrza Krzęcina – pobierz

uchwała gminy Krzęcin o przystąpieniu do mpzp