Kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powoli dobiega końca. W piątkowe popołudnie nowych prezesów, naczelników, zarządy i komisje rewizyjne wybrali ochotnicy ze Stradzewa i Suliszewa.

W stradzewskiej jednostce zachowano pełne status quo, bo wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, którzy zostali wybrani w 2016 roku, w komplecie przeszli na kolejną kadencję. Przypomnijmy więc, że tu nadal rządził będzie ojcowsko-synowski duet: prezes Józef Basisty – naczelnik Paweł Basisty, a w tym działaniu wesprą ich członkowie zarządu: Jan Rakoczy, Adam Prusak i Marek Kutkowski, a w komisji rewizyjnej nadal pracować będą: Marek Pażontka, Ireneusz Owczarek i Piotr Basisty.

Zupełnie inaczej było w Suliszewie, bo tu w składzie zarządu pojawiły się w większości nowe twarze: Krzysztof Bujak (prezes), Hubert Serediak (naczelnik), Piotr Lewandowski (skarbnik), Patryk Sanocki (sekretarz), Tomasz Sanocki (gospodarz), natomiast w skład komisji rewizyjnej weszli: Zbigniew Lewandowski, Grzegorz Dudziak i Paweł Lewandowski.

(tk)