baner konsultacje

Burmistrz Choszczna serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w dniu 4 marca 2021 r. o godzinie 17.00 rozpoczynające proces pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań w sporządzanym obecnie nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia i cele konsultacji, a także działania służące ich realizacji.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne związane pandemią koronawirusa, udział w spotkaniu będzie możliwy jedynie online poprzez platformę komunikacyjną, do której link zostanie udostępniony na stronie internetowej www.konsultacjechoszczno.pl.

Dla zainteresowanych osobistym kontaktem z urbanistą, w dniu 5 marca 2021 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny,  gdzie w indywidualnej rozmowie z urbanistą będzie możliwość uzyskania wyjaśnień dotyczących procesu konsultacyjnego oraz innych zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.

 

 

spotkanie online ? 4 marca 2021 r. godz. 17.00.

punkt konsultacyjny ? 5 marca 2021 r. godz. 10.00-15.00