baner ptasia grypa

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOSZCZNIE ROZPORZĄDZENIEM  NR 3/2021 z dnia 10.04.2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu choszczeńskiego, zarządził co następuje:

W związku z wyznaczeniem w dniu 10 kwietnia br. w powiecie choszczeńskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt za obszar zagrożony na trenie gminy Choszczno uznaje się miejscowość Zwierzyn.

Na wyżej wymienionym obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

nakazuje się:

  • czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki nawozów naturalnych  oraz innych przedmiotów lub substancji które mogły zostać skażone,
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa (wyłożenie mat, odkażanie rąk i obuwia),
  • niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

zakazuje się:

  • przemieszczania drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody powiatowego lekarza wterynarii,
  • wyprowadzania i wprowadzania z gospodarstwa drobiu, innego ptactwa lub ssaków bez zgody powiatowego lekarza wterynarii,
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody powiatowego lekarza wterynarii,
  • organizowaniu targów, wystaw, pokazów gdzie gromadzony jest drób,
  • wypuszczania drobiu lub ptaków w celu odtwarzania zasobów ptactwa łownego.

 

UWAGA: powyższe zakazy i nakazy obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Link do pełnej treści rozporządzenia