baner zielona laweczka

Czy można stworzyć ogród pełen zieleni i kwiatów na osiedlu mieszkaniowym? Oczywiście, wystarczy tylko zebrać grupę sąsiedzką, wspólnie stworzyć projekt zazielenienia  wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek w konkursie „Zielona Ławeczka”.

Grupa sąsiadów musi stworzyć wspólny projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu, a następnie złożyć wniosek. Wygrać można grant w wysokości do 1200 zł i nagrodę rzeczową w postaci ławki parkowej.

Wszystkie projekty oceniane będą przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wszelkie informacje dotyczące udziału w konkursie znajdują się na stronie zielonalaweczka.pl w zakładce Plan Działań.

Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną na tej samej stronie internetowej organizatorzy czekają do 17 maja 2020 r.

W projekcie udział mogą brać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.