CHOSZCZNO. W sobotę i niedzielę odbył się sejmik turystyczny oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego. W pierwszym dniu debatowano m.in. nad turystyczną przyszłością regionu, a w drugim zaproszono uczestników na wycieczkę po ziemi choszczeńskiej. My mieliśmy okazję do zaprezentowania walorów naszej gminy.

W sobotę do Choszczna zjechali przedstawiciele oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego, rady regionalnej tego stowarzyszenia oraz wiceprezes zarządu głównego Waldemar Osypiuk. Zachodniopomorskich działaczy turystycznych odwiedziła również wicemarszałek Anna Bańkowska, która wyraźnie podkreśliła, że samorząd traktuje PTTK bardzo poważnie i nie wyobraża sobie budowania turystycznej przyszłości regionu, bez tej organizacji. Nieomieszkała zaznaczyć, że obecnie, to właśnie ludzie starsi chętniej uczestniczą w wydarzeniach turystycznych. Przedstawiciele oddziałów mieli okazję do przedstawienia swojej działalności, ale wysłuchali też wystąpienia na temat polityki samorządu województwa w sferze turystyki. My również skorzystaliśmy z obecności specjalistów i zaprezentowaliśmy gminę Choszczno, zarówno w klimacie ewentualnego zwiedzania, jak i też szeroko pojętego życia społecznego. Opowiedzieliśmy także o historii Oflagu IIB Arnswalde.

Jak widać nasza mapa też cieszyła się zainteresowaniem.


O zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej, jak również planach związanych z przyszłością PTTT mówił wiceprezes ZG PTTK W. Osypiuk. Wicemarszałek A. Bańkowska wyróżniła dyplomami najaktywniejszych działaczy, w tym również Tadeusza Kiełtykę, prezesa oddziału w Choszcznie, natomiast Teresa Filipczyńska, prezes Rady Oddziałowej PTTK województwa zachodniopomorskiego wręczyła związkowe odznaki.

Wicemarszałek Anna Bańkowska i wyróżnieni członkowie oddziałów PTTK

Ciekawe było również wystąpienie Adama Jakubowskiego, przewodniczącego Krajowego Samorządu Przewodników PTTK. W niedzielę uczestnicy sejmiku wybrali się na wycieczkę po ziemi choszczeńskiej. Rozpoczęli ją i zakończyli naszym mieście, ale zwiedzili również Bierzwnik, Pełczyce i Barlinek.

Tadeusz Krawiec