Świetlica w Korytowie ma nowy dach i okna

CHOSZCZNO. Świetlica w Korytowie od wielu już lat domagała się remontu. W ubiegłym roku, najpierw wymieniony został dach, potem wyremontowano wewnętrzną instalację oświetleniową i wstawione zostały nowe okna. W tym podwieszono nowy sufit. – Dziś wiem, że gdybyśmy tę inwestycję od samego początku wspierali z funduszu sołeckiego, to być może mielibyśmy już nową, tzn. w pełni wyremontowaną świetlicę – mówi sołtys Piotr Sobierajski.

W ciągu ostatnich kilku lat wyremontowane zostały świetlice wiejskie w Sulinie, Sławęcinie, Piaseczniku, Rzecku, Stradzewie, Kołkach, Zwierzynie, Wardyniu, Zamęcinie, Raduniu i częściowo także w Radaczewie. Ważne jest to, że do przebudowy każdej nich, gmina dokładała własną kasę, ale inwestycyjną bazę, zawsze tworzyły dofinansowania uzyskane z różnych projektów.

Wewnątrz wymieniono sufit i instalację oświetleniową
Wewnątrz wymieniono sufit i instalację oświetleniową.

W kolejce na taki projekt czekała też świetlica z Korytowa. – U nas trzeba było rozpocząć od naprawy dachu – mówi sołtys Piotr Sobierajski. Dzisiaj zaznacza, że jego reperacja, a także wymiana wewnętrznej instalacji oświetleniowej kosztowała prawie 130 tys. złotych i w całości sfinansowane zostały przez Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Również w ubiegłym roku wymienione zostały wszystkie okna i tu zapłacone zostało prawie 13 tys. złotych z tzw. funduszu sołeckiego.

W budynku świetlicy wymienione zostały wszystkie okna
W budynku świetlicy wymienione zostały wszystkie okna.

W tym roku, w ramach porozumienia partnerskiego, udało się podwiesić nowy sufit. Akurat to przedsięwzięcie kosztowało 18 tys. zł, które pozyskane zostały ze środków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, a dokładniej z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Operatorem Lokalnym jest Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000, który wspólnie z grupą inicjatywną oraz wolontariuszami realizuje inicjatywę. Chwaląc się dotychczasowym zakresem wykonanych remontów P. Sobierajski stwierdza, że gdyby nie pandemia, pewnie już wszystko byłoby zakończone. Nie omieszkał też podkreślić znaczenia funduszu sołeckiego. Jego zdaniem, już od chwili jego utworzenia powinno się go przeznaczać na dofinansowanie remontu świetlicy. Przejeżdżając przez Korytowo zwróćmy też uwagę na nowy skwer, wybudowany w miejscu zniszczonego placu zabaw, jak również na oczyszczony z krzaków cmentarz. – To także efekty naszych starań – pochwalił się sołtys.                                                            

(tk)

Tak wieś wyglądała 100 lat temu - mówi Piotr Sobierajski.
Tak wieś wyglądała 100 lat temu – mówi Piotr Sobierajski.

 

Ze starego cmentarza zniknęły krzaki
Ze starego cmentarza usunięto krzaki.