Przypominamy, że do końca lutego br. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, można składać wnioski o stypendia i nagrody z dziedziny kultury.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne i wszystkie podmioty prawne z terenu naszej gminy.
 
Stypendia (przyznawane za twórczość artystyczną) mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, natomiast
 nagrody (za opiekę twórczą) osoby lub podmioty prawne, które w danym roku kalendarzowym wykazały się wysokimi osiągnięciami swoich podopiecznych.
 
Oprócz stypendiów i nagród można otrzymać wyróżnienie – Choszczeński Mecenas Kultury. Nagroda ta adresowana jest do osób lub instytucji, które w danym roku kalendarzowym wsparły inicjatywy artystyczne.