83. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września o godzinie 5.30, w imieniu harcerzy z 8. Szczepu Ziemi Choszczeńskiej “Infinitum”, także żołnierzy z choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej oraz włodarzy miasta, zapraszamy na uroczyste upamiętnienie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

          W trakcie tego wydarzenia odbędzie się krótki apel, wciągnięcie polskiej flagi na maszt oraz złożenie kwiatów. Wiązanki kwiatów złożone zostaną również w Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego – Jeńców Oflagu II B.
           W tym dniu, ale już o godzinie 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie (kwatera K rząd 1) odbędzie się również uroczyste złożenie kwiatów na grobie Władysława Chrzana – weterana walk obronnych na Westerplatte.


         Kpr. Władysław Chrzan (1915-1986) pochodził z Kielecczyzny. Czynną służbę wojskową rozpoczął 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd 1 kwietnia 1939 roku przeniesiono go do obsady wartowni nr 6 składnicy wojskowej na Westerplatte. Tam zastała go wojna. Po kapitulacji, najpierw więziony był w Stalagu I A, a od stycznia 1942 roku pracował w kopalni rudy żelaznej w Stęporkowie. Na ziemię choszczeńską trafił w połowie lat 50., gdzie wraz żoną wychowali siedmioro dzieci.

(tk)

Rodzina Władysława Chrzana.