obchody Dnia Białej Laski

CHOSZCZNO. W hoteliku Razem odbyło się spotkanie członków choszczeńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych z okazji Światowego Dnia Białej Laski, która jest symbolem ludzi niewidomych i niedowidzący.

rowerzysta na ścieżce rowerowej

CHOSZCZNO. Wczoraj, tylko w ciągu godziny, w okolicach Małej Iny naliczyliśmy ponad 40 rowerzystów. Na mostach i przepustach leżących na trasie nowej ścieżki rowerowej,  zamontowane zostały barierki ochronne, a to znak, że niebawem zostanie oddana do użytku. Mamy też informacje o tym, jak przebiegać będę kolejne odcinki i kiedy mają być budowane.

– Dobrze oznakowana, barierki …

seniorzy podczas zajęć plastycznych

CHOSZCZNO. Warsztaty wokalno-muzyczne, rękodzielnicze, malarskie, gimnastyka połączona z tańcem, spotkania z psychologiem i dietetykiem, z tych i innych atrakcji korzystają członkowie choszczeńskiego Klubu Senior+. Chętnych jest więcej niż miejsc i nawet z koronawirusem sobie radzą.

Od lewej: burmistrz Robert Adamczyk, członek zarządu województwa, skarbnik Agata Bruzgo i radny wojewódzki Łukasz Młynarczyk

CHOSZCZNO. Dokładnie stu właścicieli posesji z naszej gminy, otrzyma dofinansowanie na wymianę starych pieców. W ubiegłym tygodniu (w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego), umowę dotacyjną na kwotę ponad 800 tys. zł podpisał burmistrz Robert Adamczyk i członek zarządu województwa Anna Bańkowska.

budynek dworca w Choszcznie

CHOSZCZNO. Nieco ponad rok trwał remont budynku dworca. Po jego pełnej rewitalizacji oprócz poczekalni, kasy i bufetu, ulokowano tam Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w podziemiach mieścić się będzie miejskie archiwum.