Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku.

Przypominamy, że w dniach 24 i 25 marca w mieście oraz 31 marca i 1 kwietnia w gminie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie. Poniżej znajdują się terminy oraz wykaz ulic i miejscowości, z których będą odbierane gabaryty.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza mieszkańców z terenu gminy Choszczno do wypełnia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w naszej społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” na terenie gminy.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” informuje mieszkańców z terenu gminy Choszczno o możliwości składania wniosków w naborze pn. ,,Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej” (2/2022/TRITS) o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

życzenia z okazji dnia mężczyzny

Z okazji Waszego święta życzymy Wam zdrowia, odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań i abyście nawet pomimo upływu lat, nigdy nie wyrastali z własnych marzeń i z tą samą nieprzejednaną wytrwałością, zawsze dążyli do celu!
 

życzenia dzień kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy WAM pogody ducha, spełnienia marzeń, miłości, zrozumienia i jak najwięcej dystansu do tego, co wokół nas się dzieje.