zbiórka dla ukrainy

W związku z kolejnym transportem, który w przyszłym tygodniu (poniedziałek 7 marca) wyruszy z Choszczna pod granicę polsko-ukraińską ogłaszamy zbiórkę niżej wymienionych rzeczy:

– ciepłe męskie ubrania
– wózki dziecięce
– koce

 Rzeczy prosimy przynosić do Choszczeńskiego Domu Kultury oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
 

Termin zbierania ww. rzeczy: do …

komunikat podatki

Informujemy, że z uwagi na zmianę oprogramowania, nakazy płatnicze dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2022 r. zostaną doręczone w terminie późniejszym. Mając powyższe na uwadze ustawowy termin płatności pierwszej raty ustalony na dzień 15 marca 2022 r. nie obowiązuje i zostaje przesunięty na 14 dzień od daty doręczenia decyzji.
Jednocześnie zawiadamiamy, że …

Gmina Choszczno informuje, że osoby które chcą:- zgłosić potrzebę wsparcia ukraińskich obywateli, którzy przebywają w naszej gminie,- zaproponować np. w zakresie zaoferowania noclegu,- zaproponować usługę tłumaczenia, bądź innych,-  zgłosić potrzebę wsparcia ukraińskich obywateli w formie noclegu, zapewnienia żywności lub innej formie,
powinny dzwonić pod numer

95 765 9301 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
665661174 w …

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza mieszkańców z gminy Choszczno na wiosenną wystawę ogrodniczo-pszczelarską, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia br.

Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza informuje mieszkańców z terenu gminy Choszczno o możliwości składania wniosków w naborze pn. ,,Podejmowanie działalności gospodarczej? (1/2022/PDG) o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.