Program "czyste sołectwo"

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku Asekol PL serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa i sołtysów z terenu Gminy Choszczno do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”.

komunikat

Informuję, że producent rolny, który zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe w związku z wystąpieniem suszy w uprawach rolnych, zobowiązany jest do złożenia właściwego wniosku o oszacowanie szkód za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

(§ 13x ust. 8 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu …