Konkurs Przyjazne Ogrody

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie pn. “Przyjazne ogrody 2024”. Skierowany jest on do Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w stowarzyszeniach ogrodowych województwa zachodniopomorskiego.

Informujemy, że rusza druga edycja konkursu “Przyjazne ogrody 2024” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Zachęcamy stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD z terenów naszej gminy do udziału.

Oceniane będą inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące na terenie danego ROD w ciągu ostatnich 3 lat, m.in.: organizowane inicjatywy prospołeczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne, inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, a także wpływające na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej służącej lokalnej społeczności.

Zgłoszenia będą podzielone na trzy kategorie, w zależności od liczby działek mieszczących się w ramach danego ROD (I – 130 działek, II – od 131 do 300 działek, III – powyżej 300 działek).

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 26 lutego do 22 marca 2024 r. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie lub wysłanie go pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa Konkurs “Przyjazne ogrody 2024”.


Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdą państwo na stronach: Urząd Marszałkowski Szczecin oraz Wydział Rolnictwa i Rybactwa