Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców z gminy Choszczno do udziału dwóch projektach: „Pomorze Zachodnie – Moje miejsce na biznes” i „Moja własna firma – szczepionką na brak pracy!”, których celem jest pomoc w rozpoczęciu własnej działalności.

Uczestnikami projektu POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” będzie 100 osób (w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie zachodniopomorskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:

– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.] – dla tej grupy dostępne jest 80 miejsc w projekcie

lub

–  należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością – dla tej grupy dostępne jest 20 miejsc w projekcie.

b) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego

c) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS

d) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

 

Uczestnikami projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” będzie 20 osób (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie zachodniopomorskim, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:

a) utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.]

b)  są osobami o niskich kwalifikacjach

c) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego

d) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS

e) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.


Zarówno w ramach pierwszego jak i drugiego projektu Uczestnik otrzyma:
23 050,00 zł bezzwrotnych środków na założenie własnej firmy;
– do 2 500,00 zł netto miesięcznie na utrzymanie firmy nawet przez pierwsze 6 miesięcy.

Informacja o pierwszych naborach:
– Projekt „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” – nabór w okresie 22.11.2021 – 10.12.2021
– Projekt „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” – nabór w okresie 29.11.2021 – 17.12.2021

Poniżej linki do stron projektowych:
„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” https://dotacjepz.zgd.com.pl/

„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

(Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.)