komunikat

Burmistrza Choszczna ogłasza otwarty nabór zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych, warunkiem uzyskania dofinansowania jest wymiana źródła ciepła.

Gmina Choszczno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych ? Zachodniopomorski Program Antysmogowy, otrzymała dotację na realizację projektu grantowego pn. ?Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Choszczno?. Załączone do niniejszego ogłoszenia dokumenty pozwolą Państwu zapoznać się z zasadami udzielania i rozliczania grantów.

 1. Zasady udzielania grantu określa 
 2. Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego.
 3. Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie) – załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco w kolejności wpływu.
 5. Termin, od którego można składać Zgłoszenia: 07. 2021 r.
 6. Termin, do którego można składać Zgłoszenie: 30.06.2023 r. lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych w ramach naboru.
 7. Całkowita wartość projektu : 1 707 750,00 PLN.
 8. Kwota dofinansowania: 1 507 750,00 PLN
 9. Limit środków w ramach naboru: 1 425 000,00 PLN.
 10. Grant przyznaje się na podstawie Umowy o przyznanie grantu ? załącznik nr 3 do Regulaminu.
 11. Grant przyznaje się w kwocie:
 • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
 • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.
 1. Grant przyznaje się ryczałtowo po akceptacji przez Gminę Choszczno rozliczenia umowy o przyznanie grantu ? załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Miejsce składania zgłoszeń: zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choszcznie lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno (liczy się data wpływu).
 3. Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Choszcznie: zastępca naczelnika wydziału ds.  Komunalnych i Ochrony Środowiska tel. 95 765 93 36 e-mail: ekologia@choszczno.pl oraz podinspektor ds. ochrony środowiska tel. 95 765 93 38.

Mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  mieszkańców  naszej  Gminy, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa (SARS-CoV-19) uprzejmie prosimy, jeżeli jest to możliwe, o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznie.

Dokumenty do pobrania: