komunikat

Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Trening syren alarmowych

Uwaga mieszkańcy Choszczna: 1 sierpnia 2023 roku, o godzinie 17.00 na terenie miasta przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych. Data treningu wyznaczona na 1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób uczczona zostanie pamięć poległych podczas walk w Warszawie w 1944 roku. (Syreny uruchomione będą na czas jednej minuty, sygnał ciągły.)

Program "czyste sołectwo"

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku Asekol PL serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa i sołtysów z terenu Gminy Choszczno do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”.