konkurs kulinarny pomorze

Jak prezentuje się regionalna kuchnia Pomorza Zachodniego oparta na lokalnych, tradycyjnych i regionalnych produktach żywnościowych? Do smakowych i wizualnych zmagań będą mogły przystąpić, podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz grupy sołeckie z terenu Pomorza Zachodniego. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 maja br.

Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku.

Przypominamy, że w dniach 24 i 25 marca w mieście oraz 31 marca i 1 kwietnia w gminie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie. Poniżej znajdują się terminy oraz wykaz ulic i miejscowości, z których będą odbierane gabaryty.

Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” zaprasza mieszkańców z terenu gminy Choszczno do wypełnia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w naszej społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” na terenie gminy.

Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” informuje mieszkańców z terenu gminy Choszczno o możliwości składania wniosków w naborze pn. ,,Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej” (2/2022/TRITS) o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.