Stowarzyszenia LGD Lider Pojezierza” i LGD ,,Wiejska Inicjatywa Rozwoju” ze Stargardu zapraszają mieszkańców gminy Choszczno do udziału w konkursie ,,Marka Lokalna”. Celem jego jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru LGD ,,Lider Pojezierza”, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej. Termin przesyłania zgłoszeń do 31.12.2021 r.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza zaprasza mieszkańców gminy Choszczno do udziału w konkursie ,,Miejsca warte odwiedzenia na terenie LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. Jego przedmiotem jest przygotowanie opisów i zdjęć miejsc atrakcyjnych turystycznie, wartych odwiedzenia, znajdujących się na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” obejmujący 13 gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój. Konkurs trwa do 31 stycznia 2022 r.

Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej zaprasza mieszkańców gminy Choszczno na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się 4 września 2021 r. w Parku Folwarcznym w Przelewicach.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje o czterech raportach, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczniowski Klub Sportowy “Foka” Choszczno zaprasza dzieci do nowo tworzonej grupy pływackiej dla najmłodszych. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września (czwartek), o godz. 17.15 na basenie w Choszcznie. Szczegółowe informacje po nr tel. 502 324 687 lub 724 247 999.