Konkurs dla firm pt. "Twój biznes pod banderą sukcesu"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza firmy z terenu gminy Choszczno do wzięcia udziału w III edycja konkursu gospodarczego “Twój biznes pod banderą sukcesu”. Na innowacyjne firmy z naszego województwa czekają rekordowo wysokie nagrody, prestiż i wsparcie biznesowego rozwoju. Termin składania zgłoszeń upływa 1 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Informujemy mieszkańców z terenu gminy Choszczno, że można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Przyjmowane one będą w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie w godz. od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa

30 listopada 2022 r.

komunikat

W związku z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę Choszczno w ramach projektu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz  koniecznością przygotowania umów darowizny z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania sprzętu komputerowego prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:
– odpisu lub kserokopii skróconego aktu urodzenia dziecka,
– w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora dla …

Dodatek węglowy

Informujemy mieszkańców z terenu gminy Choszczno, że od dzisiaj (tj. 17.08.2022) można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Przyjmowane one będą w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie w godz. od 7.30 do 15.30. Szczegółowe informacje na temat dodatku węglowego udzielane są pod nr tel. 95 765 9336. Termin składania wniosków upływa

30 listopada 2022 r.