Burmistrz Choszczna przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych/osadów (rachunki, faktury vat).

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas I publicznych szkół  podstawowych w gminie Choszczno w roku szkolnym 2021/2022.

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek), Urząd Miejski w Choszcznie będzie nieczynny.
Jest to dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).

Burmistrz Choszczna(-) Robert Adamczyk